Privacyverklaring

Privacyverklaring Samenzijn Zorgbemiddeling ™

Samenzijn Zorgbemiddeling ™  wil de privacy van haar medewerkers, zorgprofessionals, kandidaten, opdrachtgevers en leveranciers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen bij het vastleggen of verwerken van hun persoonsgegevens.

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

Mocht je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op: contact

Algemeen

Persoonlijke gegevens delen we nooit zonder toestemming met andere partijen; Persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze policyverklaring omschreven doeleinden; Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Welke persoonsgegevens

De persoonsgegevens van u die we (kunnen) verwerken zijn:

 • naam & adresgegevens
 • kopie diploma
 • kopie inschrijving KvK
 • kopie BIG registratie
 • kopie polis aansprakelijkheidsverzekering
 • certificaat of aanmelding bij de klachtencommissie
 • kopie eventuele certificaten en/of bijscholingen
 • kopie paspoort of ID kaart (voor en achterkant)
 • kopie VOG (niet ouder dan 1 jaar)
 • kopie bankpas of IBAN nummer

Doel van de verwerking

Wij verzamelen en verwerken alleen die (persoons)gegevens die voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van bemiddeling daadwerkelijk nodig zijn. Het verwerken van persoonsgegevens is te allen tijde gebaseerd op een in de AVG vastgelegde grondslag:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • facturering;
 • gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan de belangen van de betreffende persoon als het gaat om privacy .

Daarnaast delen wij (persoons)gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn (bijvoorbeeld met de belastingdienst). Ook kan het noodzakelijk zijn om (persoons)gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening (bijvoorbeeld naar opdrachtgevers).

Bewaartermijn

Bij het bewaren van persoonsgegevens is het uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken en uiteraard worden daarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

Rechten

Op grond van de AVG is er het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • in te zien;
 • kopie van te ontvangen;
 • te wijzigen;
 • aan te vullen;
 • te beperken;
 • over te laten dragen;
 • te laten verwijderen.
 • Uw hebt altijd de mogelijkheid om ons te vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken. Wilt u gebruik maken van deze rechten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via contact
 • Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen als u een klacht wilt indienen over iets waar u niet tevreden over bent.
  Op grond van de privacywetgeving kunt u ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen de benodigde beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen personen die een noodzakelijke toegang nodig hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten en encryptie voor een veilige overdracht en opslag van uw gegevens en uw communicatie met ons.

Algemeen